Nawigacja

liczba odwiedzin: 426652

Strona archiwalna

Zapraszamy na nową stronę https://www.spgoszcz.twardogora.pl/

 oraz do serwisu społecznościowego Facebook pod adres https://www.facebook.com/spgoszcz/

 

 

 

Rekrutacja 2018/2019

 

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i klas I szkół podstawowych

 

System rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą Nr XXVI.286.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra.

 

Kryteria naboru do klas I nie dotyczą uczniów, którzy będą uczyć się w szkole obwodowej. Do szkoły obwodowej uczniowie są przyjmowani z urzędu.

Rodzice muszą zgłosić dziecko

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Rozdział 6
Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek:

Zarzadzenie_Nr_696.2018_z_dnia_11_stycznia.pdf

uchwala_-_kryteria_naboru

2018_FORMULARZ_ZGLOSZENIA_DZIECKA.docx

Aktualizacja - podręczniki 2017/2018

Poniżej zaktualizowane listy podręczników (dotyczy klasy IV i VII)

Podreczniki_klasa_IV_aktualizacja_z_dn._21.07.pdf

Podreczniki_klasa_VII_aktualizacja_z_dn._21.07.pdf

Podręczniki 2017/2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 darmowe podręczniki zakupione ze środków dotacyjnych otrzymają uczniowie klas I-VII

Poniżej zamieszczone są zestawy podręczników do poszczególnych klas. Wg stanu na dzień 03 lipca 2017 roku listy te są niepełne, gdyż część podręczników zgodnie z wykazem MEN nie została jeszcze dopuszczona do użytku szkolnego.

Podreczniki_klasa_I(1).pdf

Podreczniki_klasa_II(1).pdf

Podreczniki_klasa_III(1).pdf

Podreczniki_klasa_IV(2).pdf

Podreczniki_klasa_V(1).pdf

Podreczniki_klasa_VI(2).pdf

Podreczniki_klasa_VII.pdf

WAŻNE!!!

W ramach dotacji nie są uwzględnione podręczniki i karty pracy do nauki religii. Rodzice uczniów wszystkich klas muszą zakupić te podręczniki we własnym zakresie.

Opieka w świetlicy szkolnej 2017/18

Informacja dla rodziców

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z 19 maja 2017 r. skierowany do rodziców, który podsumowuje pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

List_Ministra_Edukacji_Narodowej_do_Rodzicow.pdf

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami zaplanowane na dzień 27 kwietnia 2017 r. odbędzie się wg poniższego harmonogramu:

godz. 17.00 Spotkanie ogólne:

                  DOGADAJMY SIĘ

                  Warsztat poświęcony rozwijaniu skutecznej komunikacji między rodzicem a dzieckiem.

godz. 17.45 Spotkania z wychowawcami w klasach.

Serdecznie zapraszamy.

 

Magdalena Żerebecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu.

Rekrutacja 2017/2018

Do oddziału przedszkolnego (klasa 0) oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

FORMULARZ_ZGLOSZENIA_DZIECKA_2017_18.pdf

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego (klasa 0) i do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Regulamin_rekrutacji_17_18.pdf

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Nr 533.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola miejskiego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

DOC210417-21042017082444-1.pdf

2. Uchwała nr XXVI.286.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Twardogóra.

2017_03_29_uchwala_XXVI_286_17.pdf

Reforma oświaty - informacje

W dniu 30 listopada 2016 r. przedstawiono do zaopiniowania projekty: podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ramowe plany nauczania.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekty-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkol-podstawowych-oraz-ramowych-planow-nauczania-dla-wszystkich-typow-szkol-zaczynamy-prekonsultacje.html

Reforma oświaty - informacje

W dniu 08 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w parlamencie.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/reforma-oswiaty-skierowanie-projektow-ustaw-do-sejmu.html

Projekty ustaw reformujących system oświaty.

W dniu 16 września 2016 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawiła pierwsze projekty ustaw reformujących system oświaty. Projekty ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Poniżej zamieszczamy odnośniki do treści projektowanych aktów prawnych.

https://men.gov.pl/pl/reforma-prawo-oswiatowe/akty-prawne

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie Zarządzenia nr 7.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczu dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 są:

 • 31 października 2016 r.
 • 17 i 18  listopada 2016 r.
 • 2 maja 2017 r.
 • 16 czerwca 2017 r.

Spotkanie z rodzicami w dniu 15 września 2016 r.

Zapraszam na spotkania rodziców z wychowawcami klas starszych IV - VI o godz. 16.00

Spotkanie z dyrektorem szkoły o godz. 16.30 (w sali gimnastycznej)

Spotkania rodziców z wychowawcami klas młodszych oraz oddziału przedszkolnego o godz. 16.45.

 

Magdalena Żerebecka
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu.
 

Spotkania z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym  2016/2017:

15 września 2016 r. (czwartek)

01 grudnia 2016 r. (czwartek)

09 lutego 2017 r. (czwartek)

27 kwietnia 2017 r. (czwartek)

Informacja dla rodziców.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu informuje, że Rada Rodziców wybrała na rok 2016/2017 ofertę ubezpieczeniową firmy AXA w wariancie III ze składką roczną 42 zł. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo poniżej.

warunki-ubezpieczenia.pdf

nnw-szkolne-wariant3.pdf

tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala.pdf

WniosekNNW.pdf

W3.pdf

Informuję również, że ubezpieczenie uczniów nie jest obowiązkowe. Rodzic sam podejmuje decyzję, o czym może poinformować wychowawcę.

Informacja dla rodziców uczniów klasy II a i klasy II b

Zapraszam zainteresowanych rodziców na spotkanie informacyjne dotyczące organizacji pracy z uczniami w roku szkolnym 2016/2017 w dniu 01 września 2016 roku o godz. 16.00.

Spotkanie odbędzie sie w sali komputerowej.

Magdalena Żerebecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu 

Informacja dla rodziców.

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2016/2017:

Klasa 0 - Stanisława Bruder

Klasa I - Danuta Zając

Klasa II a i klasa II b - Ewa Kałandziak

Klasa III - Lidia Wróbel

Klasa IV - Anna Kotala

Klasa V - Elżbieta Kołeczko

Klasa VI - Lidia Szydełko

Informacja dla uczniów dojeżdżających

W dniu 1 września dojazd i odwóz uczniów ze szkoły będzie odbywał się według harmonogramu zamieszczonego            w załącznikach poniżej:

DOWOZ.pdf

Rozklad_jazdy_odwozy_1_wrzesnia_2016.pdf

 

Od dnia 2 września dojazd i odwóz uczniów ze szkoły będzie odbywał się według harmonogramu zamieszczonego          w załacznikach poniżej:

DOWOZ.pdf

ODWOZ.pdf

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2016 roku.

Harmonogram:

8.15 Msza św. w Kościele

9.20 Apel w sali gimnastycznej

Po apelu uczniowie mają zajęcia ze swoimi wychowawcami.

Uczniowie tego dnia przychodzą do szkoły na godzinę 8.00 i z wychowawcami udają się do kościoła.

Jeżeli rodzice uczniów młodszych chcą uczestniczyć we mszy św. razem z dzieckiem mogą przyjść z nim bezpośrednio do kościoła.

Wszystkich rodziców zachęcam i serdecznie zapraszam na tą uroczystość.

Magdalena Żerebecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Podręczniki 2016/2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 darmowe podręczniki zakupione ze środków dotacyjnych otrzymają uczniowie klas I-V.

Rodzice uczniów klasy VI muszą zakupić podręczniki samodzielnie. Zestaw podręczników dla klasy VI nie uległ zmianie   i jest zamieszczony poniżej.

Podreczniki_klasa_VI(1).pdf

W ramach dotacji nie są uwzględnione podręczniki do nauki religii. Rodzice uczniów wszystkich klas muszą zakupić te podręczniki we własnym zakresie. 

Wykaz_podrecznikow_religia.pdf

Wakacje 2016

Kochani Uczniowie!

Nadszedł czas wypoczynku. Życzę Wam, aby te dwa miesiące były czasem beztroski     i radości ....i nie upłynęły zbyt szybko. Cieszcie się słońcem i zabawą z rówieśnikami. Pamiętajcie o bezpieczeństwie własnym, a także kolegów i koleżanek. Wracajcie do szkoły z pięknymi wspomnieniami, ale też nowymi siłami i chęcią do nauki.

Magdalena Żerebecka
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu

Kiermasz podręczników

W dniu 21 czerwca 2016 r. odbędzie się kiermasz podręczników. W tym roku będzie on dotyczył tylko podręczników przeznaczonych dla klasy VI.

Uczniowie klas I- V szkół podstawowych w przyszłym roku szkolnym 2016/2017 mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania, które są ustalone dla tych szkół.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie sie dnia 24 czerwca 2016 roku o godz. 8.10 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goszczu.

Msza Święta godz. 10.30.

Odwozy uczniów spod Kościoła o godz. 11.30.

Dzień Dziecka

Drodzy Uczniowie!

Z okazji Waszego święta, życzę Wam wiele radości, satysfakcji z osiąganych celów. Niech Wasze zangażowanie
i systematyczna praca daje jak najlepsze efekty. 

Rodzice przygotowali dla Was wiele atrakcji i niespodzianek. Zadbajcie o to, by Wasza zabawa w dniu jutrzejszym była bezpieczna i cieszyła wszystkich uczestników.

 

Magdalena Żerebecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu


Plan_Dzien_Dziecka.pdf

Mamy wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.

W imieniu swoim oraz grona pedagogicznego gratuluję uczniom klasy VI świetnego wyniku
ze sprawdzianu szóstoklasisty!!!

Życzę wielu kolejnych sukcesów edukacyjnych!!!

 

Magdalena Żerebecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu

 

 

WAŻNE!

WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH PO SPRAWDZIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)


USTALANIE WYNIKU§ 48. 2. Prace uczniów (słuchaczy) sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów [...], powołani przez dyrektora komisji okręgowej.
[...]
5. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
6. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.


UDOSTĘPNIANIE PRAC DO WGLĄDU

§ 50. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

Miejsce wglądu:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, 
ul. Zielińskiego 57
www.oke.wroc.pl/Sprawdzian/Wgląd do prac egzam.

Spotkanie konsultacyjne

Szanowni Rodzice,

w dniu 23.03.2016 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Goszczu odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące mapy zagrożeń, które poprowadzi  aspirant Jerzy Chrzan.

Zapraszamy.

Spotkanie informacyjne

Szanowni Rodzice,

informuję, że dnia 15 marca 2016 r. o godz. 16 w Szkole Podstawowej w Goszczu odbędzie sie spotkanie informacyjne dla rodziców, którzy są zobowiązani do 31 marca 2016 r. podjąć decyzję dotyczącą obowiązku szkolnego swoich dzieci. Na spotkanie zapraszam rodziców uczniów klasy II, klasy I, klasy 0, a także rodziców dzieci urodzonych w roku 2011, które w przyszłym roku szkolnym 2016/2017 na wniosek rodziców mogą uczęszczać do oddziału przedszkolnego
(klasa 0).

Serdecznie zapraszam,
Magdalena Żerebecka
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu

Opieka w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Rodzice,

w związku z koniecznością przygotowania arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2016/2017 uprzejmie proszę o składanie w razie konieczności zapewnienia dziecku opieki świetlicowej przed, jak i po zajęciach szkolnych wniosków w tym zakresie do dnia 31 marca 2016 r. w sekretariacie szkoły.

Informuję również, że uczniowie dojeżdżający mają zapewnioną opiekę przed zajęciami po przyjeździe do szkoły oraz do czasu odjazdu pierwszego kursu autobusu szkolnego po zajęciach lekcyjnych. W razie potrzeby opieki w dłuższym czasie, rodzice tych uczniów również składają wniosek o opiekę świetlicową.

Wniosek_swietlica(1).pdf

Rekrutacja 2016/2017

Do oddziału przedszkolnego (klasa 0), klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

FORMULARZ_ZGLOSZENIA_DZIECKA_1617.pdf

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego (klasa 0) i do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Regulamin_rekrutacji_16_17.pdf

1. Zarządzenie nr 301.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dn. 25 stycznia 2016 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola miejskiego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Zarzadzenie_nr_301.2016.pdf

2. Załącznik nr 1 do zarz. nr 301.2016  Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dn. 25 stycznia 2016 r.

Harmonogram_czynnosci_dla_oddzialow_przedszkolnych.pdf

3. Załącznik nr 2 do zarz. nr 301.2016  Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dn. 25 stycznia 2016 r.

Harmonogram_czynnosci_dla_klas_pierwszych.pdf

Obowiązek szkolny - zmiany od roku szkolnego 2016/2017

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Takie rozwiązania przewiduje najnowsza nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Najważniejsze zmiany w przyjętej dotyczą:

 • obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
 • prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
 • obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego,
 • prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
 • wzmocnienia roli kuratora oświaty.

 

Obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców - kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły - w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

 

Dni wolne 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole Podstawowej w Goszczu są:

12 i 13 listopada 2015 r.

5 kwietnia 2016 r. (sprawdzian szóstoklasisty)

2 maja 2016 r.

27 maja 2016 r.

 

Plan spotkań z rodzicami na rok 2015/2016

 • 15 września 2015 r.
 • 19 listopada 2015 r.
 • 28 stycznia 2016 r.
 • 28 kwietnia 2016 r.

Jubileusz szkoły.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Rozkład jazdy autobusów na rok szkolny 2015/2016

Wyprawka 2015

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

 

W dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna 2015”. Zgodnie z ww. programem, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 będą mogły otrzymać dzieci rozpoczynające naukę w klasach III szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Warunki przyznania pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników:

O pomoc mogą ubiegać się uczniowie:

 1. Uczący się w Szkole Podstawowej w Goszczu.
 2. Rozpoczynający naukę w klasie III oraz w klasie VI szkoły podstawowej,

 

Wartość pomocy:

- do kwoty 225,00 zł

Zasady udzielania pomocy:

 1. Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) tj. aktualnie 539,00 zł netto na osobę w rodzinie.
 2. Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 3. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczu, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie do 02 września 2015 r.
 4. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją do Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze.
 5. Po otrzymaniu środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu podręczników dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu (imienna faktura bądź rachunek).

 

Wymagane dokumenty:

1.    Wypełniony wniosek.

2.    Dokumenty potwierdzające dochód rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. W uzasadnionych przypadkach – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

3.    W przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, należy przedłożyć zaświadczenie o korzystano ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

4.    W przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy.

6.    W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Informacje dodatkowe:

1.      Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na zakup podręczników dokonuje się na podstawie imiennych dowodów zakupu (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników).

2.     W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 - „Wyprawka szkolna”.

3. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały wymaganych dokumentów.

 

Wniosek_wyprawka_2015.pdf

Finał Grand Prix Dolnego Śląska

W dniu 26 06.2015r. na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbył się Finał Grand Prix Dolnego Śląska w lekkiej atletyce  z udziałem : Anity Włodarczyk , Piotra Małachowskiego i Pawła Fajdka- medalistów Igrzysk Olimpijskich i Mistrzów Świata . Szkołę Podstawową w Goszczu a zarazem Gminę Twardogóra w zmaganiach sportowych z lekkoatletami z 15 ośrodków sportowych między innymi : Wrocławia , Jeleniej Góry, Wałbrzycha , Stronia Śląskiego , Lubina i innych reprezentowało czworo uczniów : Marta Małaniak, Katarzyna Gaber , Dominik Kamiński i Miłosz Wieczorek. Skromna reprezentacja ze Szkoły Podstawowej w Goszczu wywalczyła trzy medale :

Katarzyna Gaber w biegu na dyst.60m  III miejsce

Miłosz Wieczorek w biegu na dyst.60m  II miejsce

Miłosz Wieczorek sztafeta mieszana na dyst. 4x 200 m  I miejsce

Pozostałe wyniki:

Marta Małaniak skok w dal V miejsce

Dominik Kamiński skok w dal VII miejsce

Marta Małaniak sztafeta mieszana IV miejsce

Uczniów do zawodów przygotował : Waldemar Pelc

Wakacje 2015

Kochani uczniowie,

życzę Wam, aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki. Niech wakacje obfitują w beztroskość, relaks i wspaniałe podróże. Wróćcie z nich bezpiecznie, zmotywowani do efektywnej nauki i rozwoju.

 

Magdalena Żerebecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu.

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Podreczniki_oddzial_przedszkolny.pdf

Podreczniki_klasa_I.pdf

Podreczniki_klasa_II.pdf

Podreczniki_klasa_III.pdf

Podreczniki_klasa_IV.pdf

Podreczniki_klasa_V.pdf

Podreczniki_klasa_VI.pdf

Podręczniki do klas I, II i IV zakupi dla uczniów szkoła w ramach środków dotacyjnych, natomiast w ramach środków własnych do zakupu podręczników sa zobowiązani rodzice uczniów klas 0, III, V i VI.

Podręczniki i karty pracy do religii nie są objęte dotacją w żadnej klasie.

Kiermasz książek używanych w naszej szkole odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. na holu szkolnym.

Odpowiedzialni za jego zorganizowanie są: Małgorzata Śniegulska i Zygmunt Wydmuch.

Darmowe podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2015/2016

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie sie dnia 26 czerwca 2015 roku o godz. 8.10 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goszczu.

Msza Święta godz. 10.30.

Odwozy uczniów spod Kościoła o godz. 11.30.

Legitymacje szkolne

Szanowni Państwo,

od 23 stycznia 2015 roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące druków szkolnych, w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej z wymogiem wpisywania numeru PESEL.

Legitymacje szkolne wydane na starych drukach MEN-I/50/2 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w szkole.

Należy jednak na odwrocie dopisać odręcznie numer pesel i opatrzyć go pieczęcią szkoły.

W związku z powyższym proszę o przynoszenie legitymacji do sekretariatu szkoły w celu uzupełnienia numeru PESEL i pieczęci.

Bez tych danych legitymacja jest nieważna!

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku        Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU Nr 46, poz. 432, ze zm.), ustalono terminy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.
TERMINY SPRAWDZIANU
1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia – 5 kwietnia 2016 r. (wtorek)
część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
 część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

 

Bezpieczne wakacje

Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletycznych Igrzyskach Dzieci

Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Goszczu w dniu 19 maja 2015 r. zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Lekkoatletycznych Igrzyskach Dzieci - sztafeta szwedzka

Skład drużyny: Karolina Gierszon, Eliza Rudkiewicz, Jagoda Ślusarek, Nikola Nowak.

Wysokie lokaty zajęli również:

1. Miłosz Wieczorek IV miejsce w biegu na 60 m

2. Jakub Pacyna VII miejsce w pchnięciu kulą.

3. Jakub Bednarek VII miejsce w skoku w dal.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Gminne Igrzyska Dzieci Dziewcząt i Chłopców

W dniu dzisiejszy odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci Dziewcząt i Chłopców.

Awans do zawodów powiatowych uzyskali następujący uczniowie naszej szkoły:

Nikola Nowak  I miejsce (bieg 60 m)

Jakub Pacyna II miejsce (pchnięcie kulą)

Marta Małaniak I miejsce (skok w dal)

Jakub Bednarek I miejsce  (skok w dal)

oraz Karolina Gierszon, Eliza Rudkiewicz, Jagoda Ślusarek oraz Marta Małaniak (sztafeta szwedzka).

Do zawodów uczniów przygotował Waldemar Pelc.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na zawodach powiatowych!

Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletycznym Czwórboju Przyjaźni Chłopców

Drużyna uczniów Szkoły Podstawowej w Goszczu zajęła IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Lekkoatletycznym Czwórboju Przyjaźni Chłopców.

Serdecznie gratulujemy!

Gminny Lekkoatletyczny Czwórbój Przyjaźni

W dniu 05.05.2015 r. drużyny uczniów Szkoły Podstawowej w Goszczu  w Gminnym Lekkoatletycznym Czwórboju Przyjaźni zdobyły I miejsce  w kat. chłopców oraz III miejsce w kat. dziewcząt.

Szkołę reprezentowali:

- w kategorii dziewcząt: Marta Małaniak, Weronika Geburek, Jagoda Ślusarek, Kinga Ignasiak, Martyna Musiałowska, Eliza Rudkiewicz i Nikola Nowak.

Najlepsze wyniki : Marta Małaniak w skoku w dal 4,13 m rekord szkoły! Nikola Nowak bieg na dyst. 600 m z czasem 2min.13sek. rekord życiowy , Marta Małaniak bieg na dyst. 600m z czasem 2min 10sek.  rekord życiowy i rekord szkoły!

- w kategorii chłopców: Patryk Garboliński, Miłosz Wieczorek, Dominik Kamiński, Mateusz Górzyński, Patryk Jarmużek, Bartosz Jarmużek, Wiktor Kędzia, Patryk Pawlik.

Najlepsze wyniki : Miłosz Wieczorek bieg na dyst.60 m z czasem 8,05 sek. rekord szkoły ! Mateusz Górzyński z czasem 8,09 rekord życiowy, Miłosz Wieczorek skok w dal 4,57 m rekord życiowy.

Do zawodów uczniów przygotował Waldemar Pelc.

Serdecznie gratujemy!

Szopka Bożonarodzeniowa

Bożonarodzeniowe szopki budzą w nas wszystkich wspomnienia z dzieciństwa. Są one jedna z tradycji Świąt Bożego Narodzenia, kontynuowana do dziś. Z radością zatem został zorganizowany w naszej Szkole konkurs plastyczno- techniczny „ Szopka Bożonarodzeniowa”. O miano najładniejszej szopki konkurowało 38 prac.

Ostatecznie dnia 8 grudnia 2014 roku komisja  konkursowa, składająca się z nauczycieli uczących w szkole, dokonała oceny szopek bożonarodzeniowych w trzech kategoriach:

FORMA PŁASKA SZOPKI: I miejsce- Ozga Maria kl. Oa, II miejsce- Paula Amelia kl. I, III miejsce- Nosek Patryk kl. Oa.

KLASA 0- III: I miejsce- Janik Amelia kl. III, II miejsce ( eq aequo)- Skrzypiec Patryk kl. I i Skrzypiec Magdalena kl. Ob., III miejsce- Ochędzan Lena kl. Ob., IV miejsce- Grabowska Aleksandra kl. Ob., V miejsce- Głąbicka Natalia kl. III

KLASA IV-VI: I miejsce- Gierszon Karolina kl. V, II miejsce- Janik Łukasz kl. II, III miejsce- Słaby Mateusz kl. IV, IV miejsce- Sobiński Marcin kl. IV, V miejsce- Kędzia Julia kl. V

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 grudnia 2014 roku podczas szkolnych jasełek. Wykonane przez uczniów szopki tworzą piękną wystawę, którą można obejrzeć na szkolnym holu.

Organizatorzy konkursu: Lidia Szydełko i Stanisława Bruder dziękują Pani Dyrektor i Ks. Proboszczowi za ufundowanie nagród, dzieciom za udział w konkursie oraz rodzicom za wysiłek i poświęcony czas przy wykonaniu tak pięknych szopek.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy. 

Turniej piłki nożnej

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Goszczu zdobyła II miejsce w "Turnieju piłki nożnej szkół podstawowych".

Serdecznie gratulujemy!

Szkołę reprezentowali: Dominik Kamiński, Mateusz Kowalski, Patryk Garboliński, Miłosz Wieczorek, Wiktor Kędzia, Jakub Bednarek, Maksymilian Obiegło, Kacper Gierus, Patryk Pawlik, Marcin Sobiński, Bartosz Jarmużek, Patryk Jarmużek, Mateusz Górzyński.

Do zawodów uczniów przygotował Waldemar Pelc.

Serdecznie gratulujemy!

Gminny turniej "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Goszczu w dniu dzisiejszym zajęła I miejsce w Gminnym turnieju "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym".

Szkołę reprezentowali: Michał Pierzchot, Patryk Pawlik, Martyna Musiałowska i Marta Małaniak.

Michał Pierzchot otrzymał również wyróżnienie za najlepsze wyniki podczas rozwiązywania testu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w turnieju powiatowym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu informuje, iż zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. poz. 1265) – w dniu 1 września 2015 roku do pierwszej klasy pójdą wszyscy uczniowie z roczników 2008 i 2009.

Natomiast obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą dzieci urodzone w roku 2010 (Ustawa z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie systemu oświaty - Dz. U. nr 56 poz. 458 z późniejszymi zmianami).

Nabór do klasy „0” i klasy I trwa do 20 marca 2015 r. Do tego dnia należy złożyć w sekretariacie szkoły „Formularz zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego / szkoły”. W przypadku decyzji o wyborze innej placówki, proszę o informację telefoniczną pod numerem 71 39 87 0

Jasełka

Tradycją naszej Szkoły są coroczne Jasełka przygotowane przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Nie inaczej było
w tym roku. 19 grudnia 2014 roku, w pięknie udekorowanej sali zebrali się Dyrektor, nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice oraz mieszkańcy Goszcza i okolic. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność
w świąteczny nastrój. Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa, którzy po bezowocnych poszukiwaniach znaleźli dla siebie miejsce w ubogiej stajence. Jednak to dla nich i małego Jezuska przybyli goście: pasterze, Trzej Królowie i dzieci, aby oddać Dzieciątku pokłon i złożyć dary.

W przedstawieniu jasełkowym udział wzięli uczniowie klasy V, przygotowani przez Panią katechetkę- Lidię Szydełko. Całość przedstawienia przeplatana była kolędami i pastorałkami  w wykonaniu uczniów klas IV i VI, których przygotowała Pani Małgorzata Śniegulska.

Jasełka poprzedził koncert instrumentalny uczniów  naszej szkoły, którzy na swoich instrumentach wykonali piękne polskie kolędy. Następnie Panie: Małgorzata Śniegulska i Nadia Łomanowa- Barańska oraz Agatka Barańska
( przedstawicielki zespołu muzycznego Kalina) uświetniły nam czas śpiewem kolęd i pastorałek, wprowadzając nas
w świąteczny nastrój.

Przedstawienie sprawiło, że w szkole można  było odczuć tę rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz przygotować się na najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości- narodzenie Chrystusa.

Ogromne zaangażowanie uczniów i nauczycieli opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło na widzach ogromne wrażenie.

Na koniec Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za tak liczne przybycie oraz złożyła wszystkim zebranym świąteczne
i noworoczne życzenia.

Mikołajkowy wyjazd do kina

5 grudnia 21014r. grupa  licząca 50 uczniów z  klas Ob, I  i II wraz ze swoimi wychowawczyniami p. Stanisławą Bruder, Lidią Wróbel i Danutą Zając byli na wycieczce we wrocławskim kinie  Cinema City Korona  na filmie pt.”Piorun i magiczny dom’’. Piorun to mały kotek, który mieszkał z innymi zwierzakami oraz robotami w domu magika Lawrence. Tam przeżył  wiele niezwykłych i interesujących przygód, które na szczęście dobrze się zakończyły. Po filmie dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem  oraz obejrzały piękne wystawy świąteczne. Na zakończenie pobytu byliśmy w Mcdonald’s. Wszyscy w dobrych humorach wróciliśmy do domów. Panie wychowawczynie dziękują pani Aldonie Pauli i Joannie Skrzypiec za pomoc podczas wycieczki.

Wycieczka do Dusznik Zdrój

W dniu 21 listopada 2014 r. o godzinie 7.30 klasa czwarta i część klasy piątej  Szkoły Podstawowej w Goszczu wraz z opiekunami: Anną Kotalą i wychowawcą Waldemarem Pelcem wyruszyła na jednodniową wycieczkę do Dusznik Zdrój, gdzie zwiedzano Muzeum Papiernictwa. W muzeum uczniowie obejrzeli wystawę papiernictwa od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Prześledzili drogę powstawania kartki papieru  oraz narzędzia i modele maszyn (służące dawniej i dziś ) do jego wytworzenia. W tak zwanej „Czerpalni”, po pokazie rękodzielniczym, cała grupa ochoczo i z wielkim zapałem przystąpiła do wykonania własnej kartki papieru metodą czerpania. Po zwiedzaniu Muzeum Papiernictwa udaliśmy się do Parku Zdrojowego, gdzie uczniowie mieli okazję degustacji wody mineralnej z ujęcia „Pieniawa Chopina". Następnie zwiedzaliśmy Dworek Chopina, w którym nasz sławny muzyk w czasie pobytu i leczenia  ( Duszniki, lato 1826 r.) przepięknie grał dla kuracjuszy. O godzinie 18.00 wróciliśmy do Goszcza i zakończyliśmy (w dobrych nastrojach) wycieczkę.

Śniadanie daje moc.

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc adresowany do uczniów klas 0-III. 8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. W tym roku nasza szkoła włączyła się czynnie w obchody tego dnia.  Uczniowie klas młodszych przygotowali wspólnie zdrowe śniadanie. Była to  świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli, dzięki której najmłodsi nauczyli się jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie. W czasie zajęć edukacyjnych nauczyciele przekazywali najmłodszym cenne informacje na temat prawidłowego żywienia w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania. Kanapki wykonane przez dzieci były smaczne, zdrowe i wyglądały przepięknie.

Zwroty za zniszczony podręcznik

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, rodzice ucznia będą zobowiązani do zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część ...” podając numer jednej z czterech części. Rodzic przedkłada dowód przelania środków na ww. rachunek dochodów dyrektorowi szkoły.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 

Pasowanie na czytelnika

" My, uczniowie pierwszej klasy,
Tobie, książko, przyrzekamy,
Chętnie czytać cię będziemy
I zniszczyć ciebie nie damy.  "

Tak ślubowali uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Goszczu, podczas uroczystego PASOWANIA NA CZYTELNIKA, które odbyło się 4 listopada bieżącego roku. Przyjęcia najmłodszych w poczet nowych czytelników dokonała pani Wioletta Piasecka - autorka baśni, bajek, sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych i wierszy, a także biografii m.in. H.Ch. Andersena i F. Morzyckiej. W uroczystości  uczestniczyły, dyrektor szkoły w Goszczu, pani

Magdalena Żerebecka, dyrektor Biblioteki Publicznej w Twardogórze, pani Beata Pięta, kierownik Biblioteki Publicznej w Goszczu, pani Darota Markowska oraz wychowawczyni klasy pierwszej, panią Lidią Wróbel. Pani Wioleta Piasecka, w stroju wróżki przez  ponad godzinę czarowała, wróżyła, opowiadała o swoich dawnych i właśnie powstających książkach, zadawała zagadki, pytała dzieci o czym chciałyby czytać i  żartowała razem z nimi. Chłopcy byli zaskoczeni, że kolejną, po pisaniu pasją pisarki jest... piłka nożna! Na koniec, pani Wioletta zaprezentowała dzieciom teatrzyk kukiełkowy "O królewnie Zuzannie". Na spotkaniu nikt się nie nudził, ale oczywiście największym powodzeniem cieszyły się wróżby. A były one tylko szczęśliwe. Zauroczeni uczniowie podziękowali autorce za magiczne, pełne dobrych czarów spotkanie,  kwiatami oraz piosenką.

 

Pasowanie pierwszoklasistów

My się szkoły nie boimy" deklarowali uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Goszczu, którzy 24 października, przygotowani przez swoją wychowawczynię Lidię Wróbel, złożyli uroczystą obietnicę przestrzegania zasad dobrego zachowania, honoru i uczciwości. Przepytywani przez starszych kolegów wykazali się wiedzą o swojej szkole, klasie, rodzinie i ojczyźnie. Udowodnili, że potrafią śpiewać, tańczyć i recytować wiersze. Ślubowanie przyjęła i dokonała pasowania pierwszaków na uczniów, dyrektor szkoły w Goszczu pani Magdalena Żerebecka. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, pan Jan Dżugaj oraz Inspektor do spraw oświaty, pani Wioletta Cijka, którzy obdarowali małych uczniów pięknymi pluszowymi misiami. Wśród zaproszonych gości byli również Przewodnicząca Rady Rodziców pani Urszula Bałabuszko, ks. Stanisław Buchta oraz pielęgniarka pani Grażyna Zaleska. Rodzice pierwszoklasistów przygotowali dla nich prezenty w postaci słodyczy, a następnie zaprosili wszystkich przybyłych na uroczysty poczęstunek.

Finał Grand Prix Dolnego Śląska w Lekkiej Atletyce.

W dniu 17.10.2014 r. na Stadionie Miejskim w Oławie  odbył się kolejny Finał Grand Prix Dolnego Śląska w Lekkiej Atletyce. W zawodach wystartowało przeszło 150 zawodników , między innymi drużyny: z Oławy , Jelcza-Laskowic , Bystrzycy Oławskiej, Strzelina i Twardogóry, które prowadzą zajęcia w programie Dolny Śląsk dla Królowej Sportu.

Uczniowie z Goszcza w składzie sześcioosobowym bardzo dobrze zaprezentowali się, wspierając reprezentację Gminy Twardogóra, w konkurencjach lekkoatletycznych. Oto osiągnięte rezultaty :

Gaber Katarzyna kl. IV bieg na dyst. 60 m –II miejsce

Kuczyński Nikodem kl. IV bieg na dyst. 60 m- III miejsce

Gierszon Karolina kl. V bieg na dyst. 60 m – I miejsce

Nowak Nikola bieg na dyst. 600 m – I miejsce

Wieczorek Miłosz bieg na dyst. 600 m - I miejsce

Marta Małaniak kl.VI skok w dal- I miejsce z wynikiem 4,09 m! (rekord życiowy)

Sztafety mieszane 4x 200 m :

Kl. IV-  Gaber Katarzyna ,Kuczyński Nikodem -         I miejsce

Kl. V- Gierszon Karolina, Miłosz Wieczorek -            II miejsce

Nauczyciel, który przygotował uczniów do zawodów : Waldemar Pelc.

Święto Edukacji Narodowej

13.10.2014 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej, na którą przybyli nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, Rada Rodziców i zaproszeni goście. Na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy szóstej, piątej i trzeciej w humorystycznym programie. Na zakończenie uczniowie złożyli nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia i wręczyli kwiaty i podziękowali za pracę i wysiłek, który wkładają w edukację i wychowanie. Życzenia złożyła również Przewodnicząca Rady rodziców Pani Urszula Bałabuszko. Uroczystość która przebiegała w miłej i radosnej atmosferze zorganizował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pani Ewy Kałandziak z pomocą Pani Małgorzaty Śniegulskiej.

Dzień chłopaka

Święto, które powstało, prawdopodobnie przez analogie do Dnia Kobiet. Jak podaje angielska Wikipedia "International Men's Day" był po raz pierwszy obchodzony w 1999 roku na wyspach Trinidad i Tobago. Prawdopodobnie dlatego, iż jest to święto dość młode, obchodzone jest na całym świecie w różnych dniach .W Polsce obchodzimy je 30 września

Z tej okazji w naszej szkole Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pani Ewy Kałandziak i Pani Małgorzaty Śniegulskiej przygotował uroczysty apel. Dziewczynki z klasy trzeciej, piątej i szóstej zaprezentowały humorystyczny pokaz oraz zaprezentowały wyniki Szkolnego Plebiscytu ‘Super chłopak”. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczennice złożyły życzenia wszystkim chłopakom.

Dni wolne

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 07 listopada 2014 r.
 • 10 listopada 2014 r.
 • 02 stycznia 2015 r.
 • 05 stycznia 2015 r.
 • 01 kwietnia 2015 r. (sprawdzian szóstoklasisty)
 • 05 czerwca 2015 r.

Uczniowie w tych dniach mają zapewnioną możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

Grand Prix Dolnego Śląska w Lekkiej Atletyce

            W dniu 20.09.2014 r. na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbył się Finał Grand Prix Dolnego Śląska w Lekkiej Atletyce. W zawodach wystartowało przeszło 350 zawodników z 13 ośrodków sportowych między innymi drużyny: z Wałbrzycha , Jeleniej Góry , Oławy , Strzelina , Wrocławia, które prowadzą zajęcia w programie Dolny Śląsk dla Królowej Sportu.

Gośćmi zawodów byli : Wicemarszałek Dolnośląski Radosław Mołoń , Wiceprezes PZLA Paweł Olszański oraz sportowcy : Justyna Kasprzycka –brązowa medalistka Mistrzostw Europy skoku wzwyż, Jakub Krzewina brązowy medalista Mistrzostw Europy w sztafecie 4x400m , Marcin Marciniszyn brązowy medalista Mistrzostw Świata z 2007r. w sztafecie 4x400m oraz Józef Lisowski trener.

Uczniowie z Goszcza w składzie siedmioosobowym dzielnie wspierali reprezentacje Gminy Twardogóra w konkurencjach lekkoatletycznych. Oto osiągnięte rezultaty :

Gaber Katarzyna kl. IV bieg na dyst. 60 m –V miejsce

Kuczyński Nikodem kl. IV bieg na dyst.60m- X miejsce

Gierszon Karolina kl. V bieg na dyst 200 m –II miejsce

Jarmużek Bartosz kl.IV bieg na dyst. 200m – V miejsce

Nowak Nikola bieg na dyst.600m –II miejsce

Wieczorek Miłosz bieg na dyst.600m II miejsce

Marta Małaniak skok w dal I miejsce z wynikiem 3,96 m

Sztafety mieszane 4x 200 m :

Kl. IV- Nowak Nikola , Gaber Katarzyna ,Kuczyński Nikodem , Jarmużek Bartosz    IV miejsce

Kl. V- Gierszon Karolina, Miłosz Wieczorek           II miejsce

Punktacja drużynowa : I miejsce Twardogóra 253 pkt., II miejsce Wałbrzych 188 pkt., III miejsce Oława 164,5 pkt.

Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do zawodów uczniów ze Szkoły Podstawowej w Goszczu to : Waldemar Pelc, Zygmunt Wydmuch

75 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

W tym roku obchodzimy 75 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji w szkole zostały przeprowadzone lekcje poświęcone tej tematyce oraz wykonana została okolicznościowa gazetka.

Sprzątanie Świata 2014 r.

Dnia 19 września 2014r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Goszczu wzięli czynny udział w Akcji Sprzątanie Świata. Jak co roku dzieci zebrały góry śmieci, które zalegały w lasach i parkach, a po sprzątaniu odbył się tradycyjnie piknik. Kiełbaski na świeżym powietrzu smakowały wybornie.

Uroczyste oddanie do użytkowania boiska wielofunkcyjnego

W środę 10 września 2014r. odbyła się uroczystość otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Goszczu. Stare asfaltowe boisko zastąpił nowoczesny wielofunkcyjny obiekt sportowy. W tym ważnym dla naszej szkoły wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Jan Dżugaj, zastępca burmistrza Jan Bernacki, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Obiegło, przedstawiciele organu prowadzącego, Sołtysi i Radni Goszcza i przyległych miejscowości,  przedstawiciele instytucji wspierających szkołę, młodzież szkolna oraz licznie zebrani mieszkańcy Goszcza. Po powitaniu zgromadzonych gości, głos zabrała dyrektor szkoły Magdalena Żerebecka oraz Burmistrz Jan Dżugaj. Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie Ksiądz Proboszcz Stanisław Buchta dokonał poświęcenia obiektu. W podziękowaniu za piękny prezent na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, uczniowie przedstawili  cześć artystyczną. Punktem kulminacyjnym  uroczystości był zapalony znicz olimpijski. Gości urzekło, nowoczesne, piękne boisko sportowe , a także  występ uczniów. To był dzień pełen wspaniałych wrażeń.

Narodowe czytanie

6 września 2014 Biblioteka Publiczna w Twardogórze już po raz drugi wzięła udział w Narodowym Czytaniu, zainicjowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskigo. W tym roku czytano „Trylogię” Henryka Sienkiewicza.

Narodowe Czytanie w Twardogórze rozpoczęło się uroczystym przemarszem z rynku do zabytkowego Kościółka pw. Świętej Trójcy i Matki Boskiej. W Kościółku, poeta Bolesław Grobelny i emerytowana nauczycielka języka polskiego Maria Knefel wcielili się w rolę sienkiewiczowskich bohaterów i wprowadzili przybyłych w klimat historii z ,,Pana Wołodyjowskiego” i ,,Ogniem i mieczem”. Funkcję narratora pełniła Marta Mazepa, a wstęp do ,,Pana Wołodyjowskiego” odczytała Karolina Gierszon ze Szkoły Podstawowej w Goszczu. Podczas Narodowego Czytania, w przerwach między poszczególnymi fragmentami Trylogii, wystąpił zespół taneczny ,,Kalina” (Nadija Łomanova- Barańska, Irena Gołowacz, Olena Olszańska, Anna Proć i Halina Makarczuk), który zaprezentował ,,Polkę”. Ponadto Nadija Łomanova - Barańska, Irena Gołowacz i Olena Olszańska zaśpiewały kilka piosenek w języku ukraińskim. Wystąpiła również Maja Olszańska z ,,Dumką na dwa serca”. Nad nagłośnieniem i oprawą muzyczną spotkania czuwał Przemysław Paprocki.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

1 września 2014 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

Uroczystość rozpoczęła się, jak co roku o godzinie 8.00 Mszą Świętą w kościele Narodzenia NMP w Goszczu. O godzinie 9.00 dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice przybyli na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się akademia.

Na akademii przygotowanej przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pani Ewy Kałandziak i Pani Nadii Łomanowej-Barańskiej uczniowie żegnali wakacje, a także wspominali 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz  bohaterów, którzy stanęli w obronie ojczyzny.

Dyrektor szkoły Pani Magdalena Żerebecka serdecznie powitała uczniów, życząc im wielu sukcesów. Szczególne powitanie skierowane zostało do najmłodszych, którzy po raz pierwszy przybyli do szkoły. Pani dyrektor przypomniała, że początek roku szkolnego to zwykle czas zmian i nowości. Początek tego roku szkolnego jest dla nas wyjątkowy. Dzięki staraniom Pana Burmistrza Jana Dżugaja, drodzy uczniowie czekają na Was: nowe wielofunkcyjne boisko na terenie szkoły oraz 24 nowe stanowiska z komputerami PC-oznajmiła.

W dalszej części uroczystości przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Jagoda Ślusarek złożyła dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom oraz koleżankom i kolegom życzenia udanego roku szkolnego

Po uroczystym rozpoczęciu uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu serdecznie zaprasza na uroczystść rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015, która odbędzie sie dnia 1 września 2014 r. w poniedziałek o godz. 8.00.

Plan dnia dla uczniów:

1. Msza św. w Kościele o godz. 8.00. (uczniowie dojeżdżający mają zapewnioną opiekę od godz. 7.00 w świetlicy)

2. Uroczysty apel w sali gimnastycznej o godz. 9.10.

3. Po apelu uczniowie wraz z wychowawcami rozchodzą się do klas.

4. Zakończenie zajęć w tym dniu 11.10.

Rozklad_jazdy_-_odwozy_1_wrzesnia_2014(1).xlsx

Podręczniki dla klasy I

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Goszczu korzystać będą z rządowego, darmowego podręcznika MEN "Nasz Elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1", autorstwa Marii Lorek i Lidii Wollman.

Podręcznik składa się z czterech części, z których każda zawiera przenikające się treści z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej.

Jako materiały ćwiczeniowe wybrano propozycje wydawnictwa WSiP "Ćwiczenia z pomysłem". W czterech częściach ćwiczeń znajdują się treści z edukacji polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej z elementami edukacji technicznej, plastycznej i muzycznej. Materiał skorelowany z podręcznikiem MEN – proponuje takie same tematy i kolejność wprowadzania treści.

Język angielski pierwszaki będą poznawać z podręcznikami wydawnictwa OXFORD pt. Treetops (podręcznik i ćwiczenie).

Publikacje te mieszczą się w zakresie dotacji celowej MEN.

Życzymy wielu sukcesów.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu informuje o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Szkoły Podstawowej w Goszczu o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30 0000 euro.

Informacja w załączeniu.

Wyprawka szkolna 2014/2015

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

W dniu 28 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z ww. programem, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 będą mogły otrzymać dzieci rozpoczynające naukę w klasach II – III oraz w klasie VI szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Warunki przyznania pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników:

O pomoc mogą ubiegać się uczniowie:

 1. Uczący się w Szkole Podstawowej w Goszczu.
 2. Rozpoczynający naukę w klasie:

• II – III oraz w klasie VI szkoły podstawowej,

Wartość pomocy:

• dla uczniów klas II – III szkół podstawowych,

do kwoty 225 zł

• dla uczniów klas VI szkół podstawowych,

do kwoty 325 zł

 

Zasady udzielania pomocy:

 1. Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) tj. aktualnie 539,00 zł netto na osobę w rodzinie.
 1. Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 1. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczu, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014, w terminie do 12 września 2014 r.
 1. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją do Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze.
 1. Po otrzymaniu środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu podręczników dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu (imienna faktura bądź rachunek).

 

Wymagane dokumenty:

1.   Wypełniony wniosek.

2. Dokumenty potwierdzające dochód rodziny (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. W uzasadnionych przypadkach – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

3.    W przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, należy przedłożyć zaświadczenie o korzystano ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

4.    W przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy.

6.    W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Informacje dodatkowe:

1. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na zakup podręczników dokonuje się na podstawie imiennych dowodów zakupu (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników).

2. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 - „Wyprawka szkolna”.

3. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały wymaganych dokumentów.

 

Wniosek do pobrania: Wniosek_-_wyprawka_2014-2015.pdf

Informacje do pobrania: Wyprawka_-_informacje.docx

 

 

 

Sprawdzian szóstoklasisty 2015

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu informuje, że dnia 3 lipca 2014 r. ukazał się komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku .

Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia 1 kwietnia 2015 r. (środa)

część 1. jęyk polski i matematyka godz. 9:00

część 2. jęyk obcy nowożtny godz. 11:45

Pełna treść komunikatu: http://oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/20140703_Harmonogram_egzamin%C3%B3w_w_2015_r.pdf

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczu zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Szkoły Podstawowej w Goszczu".

Termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2014 roku o godz. 14.00.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Zapytanie_ofertowe.pdf

oferta_sp_Goszcz.docx

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 dostępny pod poniższym linkiem lub po zalogowaniu na koncie rodzica w dzienniku Librus.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Goszczu, ul.Szkolna 1
  Szkoła Podstawowa w Goszczu, ul.Szkolna 1, 56-416 Twardogóra
 • 071 398 70 91

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane